En/na: amb DNI: com a pare, mare o tutor/a de l'alumne/a:
amb e-mail del curs del col·legi

inscriu el seu fill/filla a participar del casal d'estiu 2018 en la modalitat:

Participació en el casal:
Preus:
Per setmana Tot el dia: 102€ - Matí i menjador: 96€ - Matí + tarda: 80€ - Nomes matí: 65€

Acollida matinal 10€/set. 15€/set. amb esmorzar

Els/les alumnes poden triar entre les següents opcions de casal:

Infantil P3 i P4 (a triar)


P5 i primària(a triar)* El cost del curs de piscina s'afegirà a l'import total de les setmanes escollides.
* Hi ha d'haver un grup mínim de 10 nens/es a cada opció d'esports per poder fer grup.
* Cal que porteu a secretaria una còpia del TSI (Targeta Sanitària Individual)

Indiqueu si l'alumne/a té alguna al·lèrgia o intolerància

Indiqueu-nos, si us plau, la talla de samarreta del vostre fill/a:

NORMATIVA CASAL D’ESTIU 2018

Inscripcions

*No hi ha confirmació de plaça, el fet d’entregar la butlleta ja queda inscrit/a. Només comunicarem directament a les famílies d’aquells qui finalment no tinguin plaça o per anul·lació de grups.

*Es seguirà l’ordre d’inscripció per les opcions de Casal amb places limitades.

*Cal portar una fotocòpia del TSI de l’alumne en el moment de l’entrega de la inscripció. Cal renovar-ho a cada edició.

*Ha d’haver un mínim de 10 nens/es a cada opció de Casal per poder fer el grup. L’Equip Directiu podrà anul·lar aquelles activitats que no arribin al mínim establert.

*Un cop acabada la data d’inscripcions, els canvis de grup dependran de les places lliures de cada opció i dels monitors contractats.  

Funcionament:

Durant el Casal d’Estiu es mantindrà el mateix protocol de funcionament del curs escolar en els següents aspectes:
*Administració de medicaments: les medicacions que s’hagin de donar en l’horari del Casal hauran d’anar acompanyades de l’autorització d’administració de medicaments on s’indiquin les dosis, l’hora, si necessiten frigorífic, etc. Aquesta autorització la trobareu a recepció o bé a la web del Col·legi.

*Les entrades i sortides de l’escola durant l’horari del Casal: Cal portar una nota d’autorització signada pel pare/mare/tutor detallant hora de sortida i entrada especificant el motiu.

*Recollida dels nens/es d’infantil: Cal portar el carnet dels cargols, formigues o esquirols.

*Per marxar sol/a a casa: Cal portar una nota d’autorització signada per el pare/mare/tutor.

*Les al·lèrgies i/o intoleràncies s’han de comunicar a secretaria sol·licitant el document de notificació específic. No es canviarà cap menú sense el document signat pel pare/mare/tutor. No caldrà pels alumnes que ja hagin notificat correctament la seva intolerància i/o al·lèrgia al servei de menjador escolar pel curs 2017-2018.

Inscripció d’alumnes de fora de l’escola:

*Els inscrits de fora de l’escola hauran d’adjuntar un justificant de l'ingrés bancari  o efectuar el pagament en efectiu juntament amb la inscripció abans de la data límit: Banc Popular ES24 0075 0031 1206 0117 6103

També cal omplir una documentació específica que podeu demanar a la secretaria del C. Temple o enviant un correu a champagnat.serveis@maristes.cat.

*Es cobrarà un suplement de 15€ en concepte d'assegurança mèdica (aquesta quantitat l’heu de sumar al total per l’ingrés).

Informacions administratives, preus i suplements

*A efectes econòmics, el rebut del Casal, es passarà durant la primera setmana del mes de juliol a la domiciliació bancària habitual. I, un cop inscrit/a, el no participar no eximeix del pagament de l’activitat. Únicament es retornarà el 50% del preu d’aquelles setmanes senceres en les quals el nen/a causi baixa del Casal per motius mèdics (amb el seu justificant).

* Qualsevol canvi de modalitat o d’opció de Casal s’haurà de presentar per escrit al Cap de Serveis.

*Preus: M1 Tots el dia: 102€ /M2 matí + menjador: 96€ / M3 martí + tarda: 80€ / M4 Només matí: 65€

*Acollida matinal (de 7.30 h a 8.55 h)  10€ / setmana sense esmorzar i de 15€ amb esmorzar. Es cobra per setmanes senceres.

*El cost del curs de piscina s’afegirà a l’import total de les setmanes escollides.

  -Alumnes d’infantil: 75€ / Alumnes de Primària: 55€

*El Casal Maristxef tindrà un suplement de 15€ per setmana que es destinaran de forma íntegra als ingredients de les diferents elaboracions.

Sortides i autoritzacions

*A la sortida del 12 de juliol hi poden assistir tots els participants independentment de la modalitat de Casal triada. Quedo assabentat/da que no hi ha alternativa per la sortida, no hi haurà activitat a l’escola. 

El pícnic de la sortida només es farà per aquells participants que hagin triat una modalitat amb menjador.

*Autoritzo que el meu fill/a participi a les sortides de matí o tarda que es faran durant el Casal i autoritzo a que em sigui carregat l’import corresponent mitjançant rebut bancari.

 

Samarreta del Casal

*Cada participant rebrà una samarreta del Casal amb la talla que consti a la inscripció.

*Un cop s’hagi lliurat la samarreta, només es podrà canviar de talla en el cas que en tinguem de sobres un cop repartides a tots els nens/es.

*La samarreta no està assegurada per aquells alumnes que ens entreguin la inscripció passada la data límit del 18/05/2018. 

Comunicació

*Per qualsevol dubte o proposta us podeu adreçar al Cap de Serveis en l’horari de 11 a 12.30 h o al correu champagnat.serveis@maristes.cat. Durant el Casal l’horari d’atenció a les famílies serà de 9 a 10 h al matí i de 15.30 a 16.30 h per la tarda.resultat

Enviant dades