En/na: amb DNI: com a pare, mare o tutor/a de l'alumne/a:
amb e-mail del curs del col·legi

inscriu el seu fill/filla a participar del casal d'estiu 2017 en la modalitat:

Participació en el casal:
Preus:
1ª setmana Tot el dia: 97€ - Matí i menjador: 92€ - Matí + tarda: 78€ - Nomes matí: 63€

Acollida matinal 10€/set. 15€/set. amb esmorzar

Els/les alumnes poden triar entre les següents opcions de casal:

Infantil P3 i P4 angles + (a triar)


P5 i primària anglès + (a triar)* El cost del curs de piscina s'afegirà a l'import total de les setmanes escollides.
* Hi ha d'haver un grup mínim de 10 nens/es a cada opció d'esports per poder fer grup.
* Cal que porteu a secretaria una còpia del TSI (Targeta Sanitària Individual)

Indiqueu si l'alumne/a té alguna al·lèrgia o intolerància

Indiqueu-nos, si us plau, la talla de samarreta del vostre fill/a:

NORMATIVA CASAL D’ESTIU 2017

Inscripcions

*Es seguirà l’ordre d’inscripció per les opcions de Casal amb places limitades.

*Cal portar una fotocòpia del TSI de l’alumne en el moment de l’entrega de la inscripció.

*Ha d’haver un mínim de 10 nens/es a cada opció de Casal per poder fer el grup. L’Equip Directiu podrà anul·lar aquelles activitats que no arribin al mínim establert.

Funcionament:

Durant el Casal d’Estiu es mantindrà el mateix protocol de funcionament del curs escolar en els següents aspectes:

*Administració de medicaments: les medicacions que s’hagin de donar en l’horari del Casal hauran d’anar acompanyades de l’autorització d’administració de medicaments on s’indiquin les dosis, l’hora, si necessiten frigorífic, etc. Aquesta autorització la trobareu a recepció o bé a la web del Col·legi.

*Les entrades i sortides de l’escola durant l’horari del Casal: Cal portar una nota d’autorització signada pel pare/mare/tutor detallant hora de sortida i entrada especificant el motiu.

*Recollida dels nens/es d’infantil: Cal portar el carnet dels cargols, formigues o esquirols.

*Per marxar sol/a a casa: Cal portar una nota d’autorització signada per el pare/mare/tutor.

*Les al·lèrgies i/o intoleràncies s’han de comunicar a secretaria sol·licitant el document de notificació específic. No es canviarà cap menú sense el document signat pel pare/mare/tutor. No caldrà pels alumnes que ja hagin notificat correctament la seva intolerància i/o al·lèrgia al servei de menjador escolar pel curs 2016-2017.

Inscripció d’alumnes de fora de l’escola:

*Per tramitar la inscripció cal portar: inscripció Casal, fotocòpia TSI, una foto de carnet, ordre de domiciliació bancària i l’autorització d’ús de dades personals, de drets d’imatge i de material elaborat per l’alumnat.

Informacions administratives, preus i suplements

*A efectes econòmics, el rebut del Casal, es passarà durant la primera setmana del mes de juliol a la domiciliació bancària habitual. I, un cop inscrit/a, el no participar no eximeix del pagament de l’activitat. Únicament es retornarà el 50% del preu d’aquelles setmanes senceres en les quals el nen/a causi baixa del Casal per motius mèdics (amb el seu justificant).

* Qualsevol canvi de modalitat o d’opció de Casal s’haurà de presentar per escrit al Cap de Serveis.

*Preus: M1: 97€ /M2: 92€ / M3: 78€ / M4: 63€

*Acollida matinal (de 7.30 h a 8.55 h)  10€ / setmana sense esmorzar i de 15€ amb esmorzar. Es cobra per setmanes senceres.

*El cost del curs de piscina s’afegirà a l’import total de les setmanes escollides.

  -Alumnes d’infantil: 75€ / Alumnes de Primària: 55€

*El Casal MaristXef tindrà un suplement de 12€ per setmana que es destinaran de forma íntegra als ingredients de les diferents elaboracions.

Sortides i autoritzacions

*A la sortida del 14 de juliol hi poden assistir tots els participants independentment de la modalitat de Casal triada. Quedo assabentat/da que no hi ha alternativa per la sortida, no hi haurà activitat a l’escola. 

El pícnic de la sortida només es farà per aquells participants que hagin triat una modalitat amb menjador.

*Autoritzo que el meu fill/a participi a les sortides de matí o tarda que es faran durant el Casal i autoritzo a que em sigui carregat l’import corresponent mitjançant rebut bancari.

Samarreta del Casal

*Cada participant rebrà una samarreta del Casal amb la talla que consti a la inscripció.

*Un cop s’hagi lliurat la samarreta, només es podrà canviar de talla en el cas que en tinguem de sobres un cop repartides a tots els nens/es.

*La samarreta no està assegurada per aquells alumnes que ens entreguin la inscripció passada la data límit 19/05/2017. 

Comunicació

*Per qualsevol dubte o proposta us podeu adreçar al Cap de Serveis en l’horari de 11 a 12.30 h o al correu champagnat.serveis@maristes.cat. Durant el Casal l’horari d’atenció a les famílies serà de 9 a 10 h al matí i de 15.30 a 16.30 h per la tarda.resultat

Enviant dades